Společnost LH Electronics s.r.o. byla založena v roce 2017 a specializuje se na dodávky proudových transformátorů a nově i na dodávky některých druhů toroidních jader. Naše podnikání bylo založeno na základě dlouholetých zkušeností v dané oblasti, takže i naši partneři, se kterými úzce spolupracujeme, patří mezi špičky ve svých oborech, čímž můžeme garantovat vysokou kvalitu našich produktů.

      Pokud jde o aspekty řízení LH Electronics s.r.o., tak využíváme veškeré výhody moderního podniku, čímž se snažíme dosáhnout maximální flexibilitu a efektivnost, a to vše hlavně pro spokojenost našich zákazníků.

Proudové transformátory a něco o nich:

      Proudový transformátor, co se týče funkcionality, připomíná transformátor a má obvykle podobu prstence, na kterém je navinuto sekundární vinutí ke kterému se připojuje kontrolní obvod. Středem prstence je veden vodič, v němž měříme proud a ten tvoří jeden závit primárního vinutí.

      V závislosti na tom, kolik závitů má sekundární vinutí, má transformátor definovaný převod, který rozhoduje o poměru, v jakém tato součástka snižuje velikost proudu tekoucího primárním vinutím.

Kromě převodu hlavními parametry transformátorů jsou:

  • teplotní rozsah,
  • průměr měřicího otvoru, určující maximální průměr měřeného vodiče,
  • zkušební napětí izolace, určující odolnost vůči průrazu,
  • třída přesnosti, ukazující přesnost provedení elementu a tím současně vliv konstrukce transformátoru na přesnost měření.

Využití:

  • Proudové transformátory jsou prvky používané v napájecích obvodech, průmyslových instalacích a v energetice.