Proudové transformátory jsou zařízení používaná v elektroenergetických systémech k přenosu elektrické energie mezi vysokonapěťovými sítěmi. Jedná se o klíčový prvek ve vysokonapěťových rozvodných sítích, který umožňuje efektivní přenos elektrické energie na velké vzdálenosti. Proudové transformátory pracují na principu elektromagnetické indukce, kdy se změnou proudu v primární cívce indukuje napětí v sekundární cívce.

Hlavním účelem proudových transformátorů je měření elektrického proudu v sítích a poskytování izolace mezi vysokonapěťovými a nízkonapěťovými částmi elektrického systému. V porovnání s klasickými napěťovými transformátory jsou proudové transformátory schopny měřit vysoké hodnoty proudu bez potřeby fyzického připojení na vodiče. To zajišťuje bezpečnost a spolehlivost měření v prostředích s vysokým napětím. Proudové transformátory jsou důležitým prvkem pro řízení a monitorování elektrických sítí, což umožňuje efektivní distribuci elektrické energie a minimalizaci ztrát ve vysokonapěťových přenosových soustavách.

Možné provedení s volnými vývody.

Název Typové označení Popis Vlastnosti PDF Poptat
Proudový transformátor do PCB      ZMCT354A ( 50A CT ) Proudový transformátor pro montáž do PCB s poměrem 2500:1  
Nízké náklady, malé rozměry, vysoká přesnost
Zcela v souladu s ROHS, schváleno CE."
Použití v aplikacích pro monitorováni proudu, napájení a energie.
Měření proudu, přesný měřící výkon
Chytré elektroměry

 

Název Typové označení Popis Vlastnosti PDF  Poptat
Proudový transformátor do PCB      ZMCT354B ( 20A CT ) Proudový transformátor pro montáž do PCB s poměrem 2500:1  
Nízké náklady, malé rozměry, vysoká přesnost, montáž vodičů
Zcela v souladu s ROHS, schváleno CE."
Použití v aplikacích pro monitorováni proudu, napájení a energie.
Měření proudu, přesný měřící výkon
Chytré elektroměry

 

Název Typové označení Popis Vlastnosti PDF  Poptat
Proudový transformátor do PCB      ZMCT182 ( 50A CT ) Proudový transformátor pro montáž do PCB s poměrem 2000:1  
Nízké náklady, malé rozměry, vysoká přesnost
Zcela v souladu s ROHS, schváleno CE."
Použití v aplikacích pro monitorováni proudu, napájení a energie.
Měření proudu, přesný měřící výkon
Chytré elektroměry

 

Název Typové označení Popis Vlastnosti PDF  Poptat
Proudový transformátor do PCB     ZMCT206-500 ( 15A CT ) Proudový transformátor pro montáž do PCB s poměrem 500:1  
Nízké náklady, malé rozměry, vysoká přesnost
Zcela v souladu s ROHS, schváleno CE."
Použití v aplikacích pro monitorováni proudu, napájení a energie.
Měření proudu, přesný měřící výkon

 

Název Typové označení Popis Vlastnosti PDF  Poptat
Proudový transformátor do PCB     ZMCT206-1500 Proudový transformátor pro montáž do PCB s poměrem 1500:1  
Nízké náklady, malé rozměry, vysoká přesnost
Zcela v souladu s ROHS, schváleno CE."
Použití v aplikacích pro monitorováni proudu, napájení a energie.
Měření proudu, přesný měřící výkon

 


Poptat produkt